DEN HAAG - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Hoger Onderwijs) vindt de ontslagvergoeding die voormalig bestuursvoorzitter Geert Dales van hogeschool InHolland kreeg, te riant.

De bestuurder kreeg een jaarsalaris van 180.000 euro mee en dat is Zijlstra te gortig. Hij gaat daarom een deel van dat bedrag bij de onderwijsinstelling terugvorderen.

Dat heeft de bewindsman dinsdag geantwoord op vragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk. Onduidelijk is nog hoe groot het bedrag is dat de staatssecretaris terug wil halen.

Volgens hem is er een aanzienlijk verschil tussen de vertrekregeling en ''de kosten die zouden zijn gemaakt als de kantonrechtersformule was toegepast''. Het verschil wil hij terug, maar een exact bedrag noemt hij niet.

Dales

Officieel vertrok Dales wegens ''een verschil van inzicht met de raad van toezicht en de rest van het college van bestuur over de bestuursstijl die nodig is bij de onderwijsinstelling'', maar een zegsman van de school gaf destijds al toe dat er meer speelde.

Een commissie onder leiding van Gerd Leers concludeerde namelijk dat studenten van de InHolland-opleiding Media & Entertainment Management in Haarlem te makkelijk een diploma hebben gekregen. Daardoor streek de school zogenoemde diplomabonussen op.

Motie

Van Dijk diende hierover enige tijd geleden een motie in, waarin werd geëist dat het geld moest worden teruggeboekt naar het ministerie. Die motie werd aangenomen.

''InHolland heeft voor ten minste 150 diploma’s onterecht een bonus ontvangen van ruim 10.000 euro. Er is dus minimaal 1,5 miljoen euro extra beschikbaar voor goed onderwijs'', rekende Van Dijk destijds voor.

Net als toen wil hij ook nu geregeld hebben dat het terugvorderen van geld niet ten koste gaat van het onderwijs op InHolland-opleidingen. Hij wil dat de leiding zelf in de buidel tast.