DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft het bedrijfsleven maandag beloofd ervoor te zorgen dat bedrijven niet via hogere lokale lasten de rekening gepresenteerd krijgen van de bezuinigingen van het kabinet.

Als dreigt dat gemeenten bezuinigingen via de lokale lasten afwentelen op ondernemers, dan gaat hij met hen in gesprek.

Dat zei Rutte maandag op het jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag. ''Voor het ondernemersklimaat is het belangrijk dat lasten laag blijven'', aldus Rutte. Hij vond het nog veel te vroeg om te zeggen of hij gemeenten eventueel wil dwingen de lasten niet te verhogen.

De premier reageerde op de zorgen die scheidend MKB-voorzitter Loek Hermans uitte. Het regeerakkoord ziet er volgens Hermans voor het bedrijfsleven goed uit. Het kabinet wil de regeldruk en de bureaucratie verminderen. Maar de lokale lasten zijn een ''ongedekte flank'', aldus Hermans.

Grendel

Hij heeft al aanwijzingen dat gemeenten lokale lasten verhogen en wat Hermans betreft ''moet de grendel erop''. Hij was blij met de toezegging van Rutte, maar zal alles nauwlettend in de gaten houden.

MKB zal via een ''groei-index'' onder meer de ontwikkeling van de lokale lasten bijhouden. Vanaf begin volgend jaar presenteert de koepel voor het midden- en kleinbedrijf ieder kwartaal een onderzoek naar de stand van zaken op zes onderwerpen die ondernemers van belang vinden om te kunnen groeien. Dat zijn onder meer de financiering, de regeldruk en de lokale lasten.

De index geeft aan welke factoren de groei van het mkb remmen of juist stimuleren. Kabinet en gemeenten kunnen hun maatregelen daarop afstemmen. De start van het kabinet-Rutte is de nulmeting voor de index.