DEN HAAG - Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) stelt een onderzoek in naar de vertraging bij de invoering van een nieuw computersysteem bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Dat heeft Leers vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De computerproblemen leiden ertoe dat de Wet modern migratiebeleid niet per 1 januari in werking zal treden.

Dit voorjaar is de IND begonnen met het invoeren van een nieuw systeem. Dat betekent onder meer dat de IND de dossiers aan het digitaliseren is.

Verder moest de informatie uit het digitale dossier gekoppeld worden aan informatie van andere organisaties. Tests gaven aan dat het systeem nog niet goed werkt.

Efficiënter

De Wet modern migratiebeleid moet de uitvoering en handhaving van de Vreemdelingenwet uit 2000 efficiënter maken. Procedures zouden sneller moeten worden doorlopen en controles worden uitgebreid. Een volledige overstap van de IND naar het nieuwe computersysteem is noodzakelijk voor de invoering van de wet.