DEN HAAG - Boeren kunnen vanaf 1 januari subsidie krijgen als ze diervriendelijker te werk willen gaan. Er komt 2 miljoen euro Europees geld voor twee regelingen die het dierenwelzijn verbeteren, zo maakte staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) vrijdag bekend.

De ene regeling vergoedt extra kosten die boeren maken om te kunnen voldoen aan het certificaat dat aangeeft dat ze diervriendelijker produceren. Via de andere regeling kunnen boeren kosten die ze hebben gemaakt om het welzijn van kippen en varkens te verbeteren, gedeeltelijk terugvragen.

Bleker: "Het is ontzettend belangrijk dat ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en investeren in een duurzame veehouderij. Daarbij kan ik af en toe een handje helpen." De regelingen moeten helpen bij realiseren van het doel dat in 2023 alle veehouders produceren met respect voor mens, dier en milieu.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) hoopt via deze "steuntjes in de rug" de productie van diervriendelijker vlees te stimuleren. In het convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten is afgesproken dat de omzet van diervriendelijk geproduceerde producten elk jaar met 15 procent moet stijgen.