DEN HAAG - Het ministerie van Justitie onderzoekt of het mogelijk is om inzage te krijgen in gegevens als naam en adres van bankrekeninghouders. Dat zou kunnen via een centrale databank, zodat een verzoek niet eerst via de bank hoeft.

Het ministerie benadrukt dat het onderzoek in een verkennende fase zit en er nog geen besluit is genomen over eventuele volgende stappen.

Als de databank er zou komen, gaat het alleen om de koppeling tussen rekeningnummer, naam en adres, niet om betalingsgegevens of creditcardoverzichten.

Een vergelijkbare databank is er met de basisgegevens van telecom- en internetbedrijven.

Onwenselijk

Speciale opsporingsambtenaren kunnen daarin een ip-adres van een internetgebruiker intikken en dan meteen zien wie het is en waar hij woont. Die snelheid kan van belang zijn in een onderzoek.

D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw wil van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie weten wat er precies aan de hand is. Hij spreekt van een ''onwenselijke inperking van de privacy en persoonlijke vrijheid''.