DEN HAAG - De PVV steunt het minderheidskabinet van VVD en CDA alleen bij het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020.

De gedoogpartner van de regeringspartijen wil niet dat vervolgens de AOW-leeftijd verder stijgt door een koppeling aan de toenemende levensverwachting, zoals werkgevers en vakbonden voorstellen.

Dat heeft Tweede Kamerlid Tony van Dijck van de PVV woensdag duidelijk gemaakt tijdens een debat met minister Henk Kamp (Sociale Zaken).

Volgens Van Dijck heeft de PVV ''met pijn in het hart'' in het gedoogakkoord met VVD en CDA afgesproken dat de pensioenleeftijd naar 66 jaar gaat.

Steun

Maar in het regeerakkoord van VVD en CDA staat dat ze in lijn met afspraken van sociale partners de AOW-leeftijd ook willen koppelen aan de levensverwachting. Van Dijck zei dat hiervoor steun gezocht moet worden bij andere partijen dan de PVV.

Kamp zei op dit punt niet de confrontatie met de PVV te zoeken. Wel wees hij erop dat sociale partners nog werken aan een akkoord met het kabinet over verhoging van de AOW-leeftijd en aanpassing van aanvullende pensioenen om het stelsel voor de oudedagsvoorziening beter bestand te maken tegen de vergrijzing en schokken op financiële markten.

Hij hoopt de PVV uiteindelijk met sociale partners alsnog te kunnen overtuigen van de noodzaak van aanpassingen.

Zeer bezorgd

Van Dijck toonde zich zeer bezorgd over aanpassingen die volgens hem de zekerheden van de huidige oudedagsvoorziening aantasten. Hij vreest dat de risico's voor het sparen en beleggen meer bij werknemers en gepensioneerden komen te liggen en minder bij werkgevers.

Andere Kamerleden lieten zich minder uit over hoe ''het nieuwe pensioencontract'' eruit moet komen te zien, omdat daarover later nog wordt gesproken. Wel deden PvdA en GroenLinks suggesties voor een nieuw evenwicht in de solidariteit.

Gemiddeld rijker

Zo wees GroenLinks-Kamerlid Jolande Sap erop dat ouderen gemiddeld rijker worden dan jongeren. Ook stelde ze dat hogere inkomens nu meer profiteren van pensioensparen dan lager betaalden.

''Over het ABP (ambtenaren- en onderwijsfonds) wordt wel gezegd: de vuilnisman betaalt voor de hoogleraar.'' Sap en haar PvdA-collega Roos Vermeij denken aan een pensioen met een grotere zekerheid tot een bepaald inkomen. Pas daarboven kan worden gekozen voor meer risico.