ROTTERDAM - Minister Maxime Verhagen (EL&I) heeft de Nederlandse olie-industrie dinsdag beloofd dat het kabinet zich sterk zal maken voor een gelijk speelveld met andere landen, ook bij maatregelen om het broeikasgas CO2 terug te dringen.

Hij zei dinsdag in een toespraak ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de raffinaderij van ExxonMobil in Rotterdam dat Nederland de Europese doelen voor een duurzame energievoorziening zal naleven en dat komt neer op een vermindering van de uitstoot van CO2 in 2020 met 20 procent.

Bij wat Verhagen noemde een ''level playing field'' zullen de sterke punten van Nederland, en in het bijzonder van Rotterdam, de doorslag kunnen geven om activiteiten van energiebedrijven hierheen te halen.

Hij wees er in zijn toespraak op dat een aantal raffinaderijen in Europa vanwege overcapaciteit zal moeten sluiten en dat andere langzaamaan verouderd raken, omdat de vraag naar producten verandert.

Energiebedrijven

Rotterdam is de toegangspoort tot Europa, maar de grote energiestromen verplaatsen zich van Europa naar het Midden- en Verre Oosten. ''Reden genoeg voor energiebedrijven om zich serieus af te vragen waar de markten van de toekomst liggen'', aldus Verhagen.

Hij zei dat Nederland een belangrijke rol wil blijven spelen in de energievoorziening van Europa en de meest aangewezen plaats daarvoor is Rotterdam.