DEN HAAG – Havo-scholen mogen geen scholieren meer weigeren. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Boris van der Ham tegenover NU.nl.

Geslaagden op de theoretische vmbo-opleidingen (vmbo-t) worden nu vaak geweigerd, omdat sommige havo-scholen extra instroomeisen hanteren.

Het zou gaan om ongeveer 1100 scholieren die doordat er een minimaal gemiddeld eindcijfer wordt gevraagd, niet worden toegelaten op de havo.

De havo-instellingen verdedigen de toelatingseisen door te stellen dat het niveau voor veel vmbo'ers te hoog is. Dit zou leiden tot schooluitval.

Taalachterstand

Van der Ham vindt het weigeren van leerlingen niet de juiste oplossing. "Als een havo twijfelt over de slagingskans van een leerling, moeten ze 'm niet weigeren, maar een leerling juist helpen een achterstand in te halen. Daar hebben we onderwijs voor "

Volgens Van der Ham worden vooral laatbloeiers en leerlingen met een taalachterstand getroffen. "Het SCP concludeerde al dat het stapelen van opleidingen juist voor deze groep leerlingen ideaal is om zich te kunnen ontwikkelen."

Toelatingsrecht

Hij wil in de wet een toelatingsrecht laten opnemen. Deze moet er voor zorgen dat de instellingen geen scholieren mee mogen weigeren.

Wel moeten de scholen financiële middelen krijgen om scholieren extra lessen aan te bieden.

Deze zouden volgens de D66'er onder andere betaald kunnen worden uit geld voor zomercursussen.

“Iedereen moet de kans krijgen van een dubbeltje een kwartje te worden. Dat kan het best via het onderwijs. Wij willen ervoor zorgen dat ieder diploma recht geeft op doorstroming.”

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver laat weten het met Van der Ham eens te zijn. "Wel mag van de scholieren extra inspanningen gevraagd worden om er voor te zorgen dat ze hun diploma halen. Bijvoorbeeld via zomerscholen of huiswerkklassen."

PvdA

De PvdA wil dat minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) met de havo-instellingen gaat praten om hen te bewegen de eisen naar beneden bij te stellen.

“Ik ben niet voor een drempelloze overgang, want met een eis van 6 of 6,5 als gemiddeld eindcijfer op de vmbo wordt serieus gekeken of een leerling kans op succes heeft”, stelt PvdA-Kamerlid Metin Celik.

“Maar er zijn ook scholen die onwenselijke eisen stellen, bijvoorbeeld een gemiddelde van 7,5 of 8. Dat is onacceptabel.”

CDA

Het CDA vindt dat de lat omhoog moet bij de vmbo-scholen. “Daarmee zorg je dat de scholieren al een dusdanig niveau hebben dat ze op de havo niet in de problemen zullen komen”, aldus Kamerlid Kathleen Ferrier.

Van de vmbo-t'ers die momenteel wel worden toegelaten haalt 74 procent binnen drie jaar een diploma. Van leerlingen die vanaf havo 3 naar havo 4 stromen ligt dit percentage op 86 procent.

Inhoudelijke afstemming

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind wil dat er wordt ingezet op inhoudelijkere afstemming tussen de vmbo-opleidingen en de havo.

"Als dat in orde is vind ik een zes voldoende om door te stromen."

Woensdag staat de begrotingsbehandeling onderwijs op de agenda in de Tweede Kamer.