DEN HAAG – De SP wil dat de subsidies voor de vier onderwijsraden wordt afgeschaft. Het geld hiervoor moet naar de leraar en de leerling.

Hiervoor pleit SP-Kamerlid Manja Smits tegenover NU.nl.

De onderwijsorganisaties PO-, VO-, MBO- en HBO-raad vertegenwoordigen respectievelijk het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Volgens Smits zijn deze raden vooral lobby-organisaties namens de directies en besturen van de onderwijsinstellingen. En ze spreken dus niet namens de docenten of de leerlingen.

Nogal vaag

“De regering geeft deze managersclubs jaarlijks miljoenen euro's. In het regeerakkoord staat nogal vaag dat de sectorraden efficiënter kunnen werken, maar er worden geen keuzes gemaakt”, aldus Smits.

"Als je het de docenten vraagt, zoals wij bij ruim 3000 gedaan hebben, dan kun je de mensen die blij zijn met deze raden op een hand tellen. Ze voegen niets toe behalve een hoop bureaucratie."

CDA

Het CDA noemt het voorstel van de SP achterhaald, maar vindt wel dat er voor gewaakt moet worden dat de raden geen 'mini-ministeries' worden.

“Het is prima als het ministerie sommige taken overhevelt naar de raden en daar ook geld voor beschikbaar stelt, maar er bestaat een gevaar dat ze te autonoom gaan opereren”, stelt CDA-Kamerlid Jack Biskop.

“In dat geval zullen de onderwijsinstellingen de raden gaan zien als een verlengstuk van het ministerie en niet meer als belangenbehartiger.”

ChristenUnie

Volgens Kamerlid namens de ChristenUnie Voordewind kan er bij de onderwijsraden een 'efficiency-slag' gemaakt worden.

Wel vindt hij de raden 'bruikbaar om als eenheid op te treden naar minister en parlement'.

VVD

VVD-Kamerlid Ton Elias vreest dat het afschaffen van de raden geen cent oplevert. “Het werk van de raden gaat dan weer terug naar de ministeries. Wel zullen we kritisch naar de subsidies kijken.”

De PvdA heeft bij monde van Kamerlid Metin Celik laten weten geen voorstander zijn van het schrappen van de subsidies.

HBO-raad

Doekle Terpstra, voorzitter HBO-raad, laat in een reactie weten dat de SP zich heeft overschreeuwd.

"Wij krijgen helemaal geen subsidie van de overheid. We opereren namens de instellingen en krijgen gewoon contributie van onze leden."

Aangezien er in het bestuur mensen uit de instellingen zelf zitten is het risico dat de HBO-raad een verlengstuk van het ministerie wordt volgens Terpstra ongegrond.