DEN HAAG - De PVV voelt helemaal niks voor voorstellen om het btw-tarief op podiumkunsten op 6 procent te houden. De partij van Geert Wilders houdt vast aan de verhoging naar 19 procent, zoals voorgesteld in het gedoogakkoord tussen VVD, PVV en CDA.

De oppositie heeft een alternatief voorstel dat ook 90 miljoen euro oplevert: een extra verhoging van de assurantiebelasting op verzekeringen.

Het kabinet wil die al verhogen van 7,5 naar 9,5 procent; een verdere verhoging naar 10,2 procent zou 90 miljoen euro extra opleveren.

De VVD is bereid daar serieus naar te kijken en Kamerlid Helma Neppérus is al in overleg met werkgeversorganisaties en de verzekeringsbranche.

Maar haar bereidwilligheid is waarschijnlijk betekenisloos voor de kunstsector als de PVV volhardt in haar afwijzing.

''Voor kunstbezoek kun je kiezen, maar elke Nederlander moet zich verzekeren. Daarom willen wij de assurantiebelasting niet nog verder verhogen'', aldus PVV-Kamerlid Roland van Vliet.

Gedoogakkoord

Omdat de bezuinigingen onderdeel zijn van het gedoogakkoord is het in beginsel niet mogelijk dat één van de drie partijen meestemt met een amendement van de oppositie als de andere twee daar tegen zijn.

Neppérus, die zich gevoelig toonde voor het feit dat de kunstensector door de bezuinigingen én de btw-verhoging op kaartjes dubbel wordt getroffen, beseft dat.

Ze noemt het ''hoogst onwaarschijnlijk'' dat de VVD op dit punt anders zou stemmen dan CDA en PVV.

De eerste reacties uit het bedrijfsleven op het plan om de assurantiebelasting nog iets meer te verhogen waren dinsdag in haar richting ''niet meteen juichend''.

Weinig hoop

Neppérus wil nadat ze werkgeversorganisaties en de verzekeringsbranche heeft gesproken overleggen met CDA en PVV. Van Vliet biedt haar weinig hoop. ''Voorlopig is het voor ons wel welletjes'', zegt Van Vliet over de verhoging van de assurantiebelasting.

Hij zal het overleg met een 'open mind' ingaan. ''Maar ik acht de kans klein dat onze fractie voor zo'n amendement zou stemmen.''