DEN HAAG - De Tweede Kamer haalt premier Mark Rutte naar de Kamer voor een debat over de zeventien hervormingen die het kabinet de komende jaren wil uitvoeren.

De gehele oppositie in de Kamer wil via een zogeheten 'nulmeting' precies weten wat de huidige stand van zaken is op gebieden waar het kabinet wil hervormen. Dan is de voortgang de komende jaren heel precies in beeld te brengen.

Het debat komt er op verzoek van D66-leider Alexander Pechtold. De hele oppositie steunde hem, maar de VVD, PVV en CDA voelden in eerste instantie niets voor een debat. Toen de oppositie toch bleef aandringen, blokkeerde de VVD een debat niet langer.