DEN HAAG - Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wil eerst nog de stukken bestuderen, maar houdt er nu al grondig rekening mee dat de Staat in cassatie gaat tegen het verbod om kraakpanden te ontruimen.

Volgens het gerechtshof in Den Haag hebben krakers voor wie ontruiming dreigt, geen mogelijkheid daarover van tevoren het oordeel van een rechter te vragen.

Daarmee is de nieuwe Wet kraken en leegstand, die op 1 oktober in werking is getreden, volgens het hof in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Teeven ziet ''dat totaal nog niet'' maar wacht nog op de schriftelijke motivering van het arrest.