DEN HAAG - Het feitelijke begrotingstekort van de overheid valt in 2015 ietsje slechter uit dan eerder geraamd.

Volgens het Centraal Planbureau komt het feitelijk tekort uit op 0,9 procent, waar in september nog werd uitgegaan van 0,7 procent.

Minister Jan Kees de Jager van Financiën meldt de raming dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. In 2011 komt het tekort op 4 procent, waarna het via 2,7, 1,8 en 1,4 procent daalt naar 0,9 procent in 2015.

Bezuinigingen

In die ontwikkelingen zijn de bezuinigingen van 18 miljard euro die het kabinet de komende jaren doorvoert meegerekend.

Het structurele saldo, het tekort gecorrigeerd voor conjuncturele schommelingen, komt in 2015 uit op een klein overschot van 0,2 procent. Dit is wat premier Mark Rutte in het debat over de regeringsverklaring 'onderliggend evenwicht' op de begroting noemde.

'Rekening doorgeschoven'

Volgens D66 blijkt uit de cijfers dat het kabinet zijn beloftes over de overheidsfinanciën niet nakomt. ''De rekening wordt toch doorgeschoven naar de volgende generatie. In 2015 maakt het kabinet nog steeds 380 euro per Nederlander extra schuld per jaar.

Het kabinet moet stoppen met op de pof leven'', aldus D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees. D66 verwijt het kabinet-Rutte dat het niet grondiger hervormt.

'Signaalmarge'

De Jager heeft verder besloten om de begrotingsregels voor deze kabinetsperiode aan te scherpen, om de kans op financiële tegenvallers te verkleinen. Zo wordt de zogeheten 'signaalmarge' verkleind van 2 naar 1 procent.

Dat wil zeggen dat het kabinet ingrijpt als de overheidsfinanciën 1 procent afwijken van de eerdere verwachtingen. Dat gebeurt als tegenvallers nog eens extra zwaar tegenvallen, maar ook als meevallers tegenvallen.

Lastenverlichting

Als er aanzienlijke meevallers komen, gaat de helft daarvan via lastenverlichting terug naar burgers en bedrijven. De andere helft gaat naar de aflossing van de staatsschuld. ''Allebei een goed doel'', aldus De Jager.