DEN HAAG - De PvdA in de Eerste Kamer vindt de financiële plannen van het kabinet ''onverstandig en sociaal onwenselijk''. PvdA-senator Simon van Driel zei dat dinsdag tijdens de financiële beschouwingen in de Eerste Kamer.

Volgens hem doet het kabinet bijvoorbeeld niets aan het vergroenen van de belastingen. ''Is het milieu afgeschaft of is de rentmeester dood'', wierp hij minister Jan Kees de Jager (Financiën) voor de voeten.

Van Driel hekelde verder de bezuinigingen op onder meer onderwijs en cultuur.

Vestigingsklimaat

De PvdA-senator verweet het kabinet het vestigingsklimaat te schaden, onder meer door het woon- en leefklimaat voor mensen uit moslimlanden te verslechteren. ''Dit kabinet gedoogt een houding tegenover een godsdienst die een intolerante houding niet afremt'', aldus Van Driel.

De PvdA maakt zich volgens hem zorgen over het beeld van Nederland in het buitenland.

Lasten

De kritiek van de PvdA richtte zich ook op de lasten die vooral de laagste inkomens moeten dragen. ''Met deze financiële maatregelen voor de boeg is er sprake van regeren met de rug naar de toekomst. Dit lijkt op omzien in wrok en vooruitschuiven met oogkleppen op.''

Regeringspartijen VVD en CDA hebben in de Eerste Kamer samen geen meerderheid, gedoogpartner PVV is niet vertegenwoordigd. Volgend jaar mei kiezen de leden van de twaalf Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer.