DEN HAAG - Doven moeten niet langer zelf voor een gebarentolk zorgen; dat moeten instanties doen.

Daar moet een proef mee worden gehouden. Verder moeten de mogelijkheden voor beeldtelefonie, uitgebreide teksttelefonie en een tolk op afstand worden onderzocht.

Die aanbevelingen doet Esmé Wiegman, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, dinsdag. Bij de behandeling van de begroting Volksgezondheid presenteert zij een notitie om te voorkomen dat de 685.300 slechthorenden in ons land, van wie er 45.000 zeer slechthorend zijn, geïsoleerd raken tussen niet-doven die volop met elkaar communiceren.

Zwakzinnig

Wiegman komt met praktische oplossingen om doven zelfstandig te kunnen laten functioneren. Bovendien wil ze af van de verkeerde diagnoses. Nog steeds worden doven of slechthorenden regelmatig bestempeld als zwakzinnig of wordt oorsuizen aangezien voor een psychose, signaleert ze.

Het Kamerlid verdiepte zich in de wereld van doven en stelt vast dat het lastig voor doven is om mee te doen in de samenleving. Ze vergelijkt het met een vakantieganger in Frankrijk. ''Ook al ken je de Franse taal, het blijft ontzettend lastig om alles te begrijpen en diepgaande gesprekken te voeren.’’

Voorbeeld

De overheid kan het goede voorbeeld geven, vindt ze. De belastingdienst is alleen per telefoon bereikbaar en pas sinds kort is het alarmnummer 112 te bereiken via teksttelefoon. En ook de voorlichtingsfilm van de Tweede Kamer is niet voorzien van gebarentaal.

Zoals ook een gebarentolk ontbreekt bij de overheidsboodschappen in Postbus 51-spotjes. In het onderwijs kan het ook beter. Ouders krijgen geen gebarentolk vergoed als ze willen proberen of hun kind uit het speciaal onderwijs naar een gewone school kan.

En culturele instellingen krijgen de ingehuurde gebarentolk alleen vergoed als ze kunnen aantonen dat er daadwerkelijk dove mensen bij de voorstelling zijn geweest.

Werk

Volgens de ChristenUnie is ook gerichte hulp nodig bij doven die werk zoeken. Deze groep wacht gemiddeld een jaar op begeleiding. ''Juist deze groep kan zonder hulp niet goed aan een baan komen.’’ Werkgevers hebben toch al weinig ervaring met doven en dus moeten zij ook meer advies krijgen.