DEN HAAG - Het CDA heeft het grote verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen in juni zelf veroorzaakt, menen de meeste actieve politici van de partij in gemeenten, provincies en waterschappen in een onderzoek.

Zo wordt gewezen op de snelle benoeming van oud-premier Jan Peter Balkenende tot lijsttrekker na de val van het kabinet in februari. Ook wordt een zwak inhoudelijk profiel genoemd.

Dat blijkt uit een verslag van het onderzoek in het maandag verschenen novembernummer van Bestuursforum. Dat is het tijdschrift van de Bestuurdersvereniging van het CDA, die in september onderzoek heeft gedaan onder haar leden naar de slechte scores van de partij bij de verkiezingen afgelopen tijd.

Ongeveer 30 procent van de leden van de vereniging, raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders van CDA-huize, hebben meegedaan aan het onderzoek.

Balkenende

Ruim de helft van de ondervraagden vond de snelle benoeming van Balkenende als lijsttrekker onverstandig. Ondanks de waardering voor de kwaliteiten van de oud-premier en wat hij voor het land heeft gedaan, menen zij dat de kiezer 'Balkenendemoe' is en verandering wilde.

Ruim een kwart noemt het zwakke profiel als oorzaak van het verlies. Er zou onvoldoende visie ten toon zijn gespreid op het gebied van thema's als integratie, immigratie, zorg, grote steden en veiligheid. Er is in de verkiezingscampagne te veel gefocust op de economie.

Verloren

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft het CDA volgens de helft van de respondenten verloren. Volgens 90 procent had dit verlies een landelijke oorzaak: de val van het kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie, de snelle benoeming van Balkende tot lijsttrekker, een slecht imago bij de kiezer door een afstandelijke houding van de partijtop en geen duidelijke boodschap.

Deze zaken zijn ook al genoemd in een kritische analyse van de jongerenbeweging van het CDA, het CDJA.

Commissie

In opdracht van het partijbestuur werkt nog een commissie onder leiding van Leon Frissen, gouverneur van Limburg, aan een evaluatie van de historische nederlaag bij de Kamerverkiezingen. Daarbij halveerde het aantal zetels van de christendemocraten van 41 naar 21.

Net als de CDA-jeugd wordt ook de Bestuurdersvereniging betrokken bij de evaluatie. De verwachting is dat de commissie-Frissen volgende week de resultaten presenteert.