DEN HAAG – De VVD vreest dat krakers opnieuw hun slag slaan na de uitspraak van het hof dat de ontruiming van acht panden in strijd is met het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens.

“Dat is absoluut niet de bedoeling”, aldus VVD-Kamerlid Ard van der Steur.
Volgens het hof moeten de krakers de mogelijkheid hebben een ontruiming via de rechter aan te vechten.

Van der Steur overweegt de minster te vragen de wet te repareren. Er zou volgens hem een uitspraak van de rechter op te nemen, maar dat zou het proces wel vertragen.

ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob vindt de uitspraak minder opzienbarend dan het lijkt. “Het instrumentarium om kraken aan te pakken blijft recht overeind.”

“Deze uitspraak geeft geen oordeel over het kraakverbod, maar zegt alleen maar dat een ontruiming moet worden gecommuniceerd. De krakers kunnen dan hun spullen pakken en weggaan of naar de rechter stappen.”

Ook PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt verwacht niet dat de uitspraak een bom onder het kraakverbod legt.

Ander perspectief

D66 denkt daarentegen wel dat de uitspraak van het gerechtshof de antikraakwet in een ander perspectief zet.

"De strijdigheid met het Europees Verdrag v/d Rechten v/d mens maakt aangekondigde ontruimingen minimaal twijfelachtig", aldus Kamerlid Kees Verhoeven.

"De uitspraak gaat nu over 8 panden maar lijkt principiëler. Omdat na de moeilijk uitvoerbare leegstand maatregelen nu blijkt dat ook de antikraak maatregelen ter discussie staan, blijft er van de wet weinig over."

CDA

Het CDA, een van de initiatiefnemers van het kraakverbod, is verbaasd en geschrokken. ''Het verbaast ons dat het gerechtshof de uitspraak motiveert met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Elders in Europa mag je toch ook niet kraken?"

De partij zegt met het verbod 'absoluut niet' het recht op wonen te hebben willen aanpakken. "Het gaat om illegale bewoning die inbreuk maakt op eigendomsrechten. Vroeger mocht er pas na een jaar leegstand ingegrepen worden, de wet was juist bedoeld om deze lacune te vullen."

"Nu er licht zit tussen een eerdere uitspraak van de rechtbank en de opvatting van het hof kan de Staat het beste in cassatie gaan bij de Hoge Raad."

Amsterdam

Burgemeester Eberhard van der Laan laat via zijn woordvoerder weten dat de wet handhaven altijd het uitgangspunt van de stad is geweest.

''Amsterdam zou alleen gaan ontruimen om de wet uit te voeren. Nu er een weeffout in de wet lijkt te zitten, dient die eerst hersteld te worden. Wij wilden de ontruiming zorgvuldig doen."

"Daarom hebben we de lijst met adressen ruim van tevoren openbaar gemaakt. Bij zorgvuldigheid hoort ook een pas op de plaats nu het gerechtshof heeft bepaald dat er niet strafrechtelijk ontruimd mag worden.''