DEN HAAG - Rechters moeten personen die grote overlast veroorzaken in een wijk een gebiedsverbod voor maximaal twee jaar kunnen opleggen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) dient daarvoor later deze week een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.

Onder het vorige kabinet werd al gewerkt aan de mogelijkheid lastpakken vaker en langer uit een buurt te weren bij overlast, agressie, geweld of criminaliteit. Een wijkverbod kan nu al worden opgelegd als voorwaarde bij een voorwaardelijke celstraf.

Het gebiedsverbod is straks mogelijk als aparte maatregel of naast een boete, taakstraf of celstraf en kan na de rechterlijke uitspraak direct ingaan.

Meldplicht

Behalve het verbod om zich op een bepaalde plek te begeven maakt het wetsvoorstel ook een meldplicht of contactverbod mogelijk voor maximaal twee jaar.

De vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen worden opgelegd bij een geweldsdelict, maar ook bij lichtere vergrijpen die de rechtsorde schaden. Het gaat dan bijvoorbeeld om strafbare samenscholing, hinderlijk gedrag op de weg en bij gebouwen of openlijk drank- of drugsgebruik.

Ook kan het zijn dat een slachtoffer of een getuige van een strafbaar feit vreest voor reacties van de verdachte zoals telefoontjes, aanbellen of langslopen.