DEN HAAG – Dat ook de natuur niet ontkomt aan bezuinigingen, daar zijn voor- en tegenstanders het over eens. Hoeveel geld waar kan worden weggehaald, daarover spreekt de Tweede Kamer maandag.

CDA’er Ger Koopmans wil geen grond meer te onteigenen voor natuurdoelen, zoals het natuurnetwerk de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). ''We hebben altijd geroepen dat de EHS vrijwillig moet worden gerealiseerd. Maar die vrijwilligheid is losgelaten.’’

Provincies mogen nu 10 procent van de voor natuur aangekochte grond verwerven via onteigening.

Koopmans wil bovendien de verplichte natuurcompensatie die geldt voor projecten (bijvoorbeeld de Tweede Maasvlakte) anders regelen. Hij wil niet meer her en der kleine stukjes natuur. De CDA’er ziet de compensatie liever binnen de EHS gebeuren, die daar ook profijt van heeft.

Kapitaalvernietiging

PvdA en GroenLinks vinden de door het kabinet-Rutte aangekondigde bezuinigingen op natuur ''kapitaalvernietiging’’. ''Behalve twintig jaar werk tast dit besluit ook de geloofwaardigheid van de overheid aan. Al die bedrijven die hun grond al hebben verkocht’’, vindt Lutz Jacobi (PvdA).

Arjan El Fassed (GroenLinks) begrijpt dat in deze tijden de realisatie van nieuwe natuur langzamer gaat.

''Maar laten we de grond waar wel plannen voor zijn maar nog geen geld voor is, tenminste reserveren. Op z’n minst moet dit kabinet de ruimte reserveren voor een vernieuwde, klimaatbestendige EHS.’’

Zorgelijk

El Fassed noemt het ontbreken van natuurbeleid bij dit kabinet zorgelijk. Het zorgt er volgens hem voor dat de afname van soorten planten en dieren wordt versneld. ''Biodiversiteit is geen luxe. Het is een noodzaak en een belangrijke economische waarde.’’

GroenLinks vindt dat de economische waarde van natuur in Nederland moet worden meegewogen in het totaalplaatje van kosten en baten van de bezuinigingsronde. ''Inclusief het verlies van biodiversiteit en de investeringen die later nodig zullen zijn voor herstel’’, meent El Fassed.

Steden

PVV’er Richard de Mos heeft vooral oog voor natuur in de grote steden. Hij komt met een plan voor schooltuineducatie.

''Wij zien meer in het Central Park-idee: recreatie en groen ineen. Het is crisis en dit kost toch een hoop geld. Hier en daar wat ossen uitzetten en dan zeggen: dat is natuur. Nou nee. ‘’