DEN HAAG - De linkse partijen moeten met een gezamenlijke toekomstvisie komen bij de volgende verkiezingen.

Daarvoor pleit SP-leider Emile Roemer in een interview met NU.nl.

Volgens Roemer heeft het de afgelopen jaren ontbroken aan onderling vertrouwen. "We hebben elkaar eerder bestreden dan dat we samen optrokken."

Hij stelt dat linkse partijen wat kunnen leren van VVD en CDA. "Die partijen houden van elkaar." 

De versteviging van de band tussen de SP en de linkse partners moet er voor zorgen dat er bij de volgende verkiezingen een gezamenlijk toekomstperspectief ligt voor de komende tien of twintig jaar.

“Op het gebied van inkomensverdeling, onderwijs en duurzaamheid moeten we een gezamenlijke visie hebben waarmee we de samenwerking aan kunnen gaan.”

Roemer stelt bij zijn aantreden direct de hand te hebben uitgestoken naar andere partijen. Volgens hem heeft de opstelling van de PvdA er echter mede voor gezorgd dat er nu een rechtse coalitie zit.

“De PvdA heeft maar op één paard gewed: paars-plus. Terwijl juist met de SP de programma's voor 80 procent overeen komen. Als ze hun programma willen uitvoeren, kunnen ze niet zonder ons.”

Bovendien is volgens Roemer funest geweest dat de PvdA niet heeft ingezet op het verbeteren van de verhoudingen met het CDA.

Volgens de SP-leider is het gezamenlijke alternatieve plan voor 3,2 miljard aan bezuinigingen na afgelopen Prinsjesdag een voorbeeld dat het beter gaat met het vertrouwen tussen de (centrum)-linkse partijen.

“Dat was er niet gekomen als ik niet het initiatief had genomen." 

Lees hier het hele interview met Emile Roemer