AMSTERDAM - De publieke omroep wil de komende jaren vijftig miljoen euro bezuinigen. De verschillende omroepen hebben hierover overeenstemming bereikt, bevestigt een woordvoerder vrijdag.

De ene helft van het bedrag komt voor rekening van de koepelorganisatie Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De andere helft moet worden opgebracht door de afzonderlijke omroepen. Gedacht wordt aan het terugbrengen van het aantal omroepen tot maximaal acht, het schrappen van een aantal programma's en efficiënter werken.

De NPO heeft deze plannen deze week besproken met minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA). Het kabinet wil in totaal tweehonderd miljoen euro bezuinigen op de publieke omroep.

De plannen komen grotendeels overeen met de visie op de toekomst van het publieke bestel die voorzitter van de raad van bestuur van de NOP Henk Hagoort eind september al ontvouwde in een ingezonden brief in de Volkskrant.