DEN HAAG - Overheidsinstanties en het openbaar bestuur moeten beter opletten of onder hun ambtenaren corruptie voorkomt. Daartoe heeft Harm Trip, directeur van de rijksrecherche, vrijdag opgeroepen.

De opsporingsdienst kwam vrijdag met een rapport over omkoping en corruptie, dat stelt dat er weinig omgekochte ambtenaren lijken te zijn. Maar hoe wijdverbreid corruptie daadwerkelijk is, weet de rijksrecherche niet.

In het rapport staat dat tussen 2003 en 2007 73 strafrechtelijke onderzoeken zijn gedaan, die overbleven na 221 meldingen. In die onderzoeken waren 87 ambtenaren betrokken, op een totaal van 334.000. Dat zou betekenen dat jaarlijks een op de 19.000 ambtenaren mogelijk is omgekocht, aldus de rijksrecherche.

Toch zegt de opsporingsdienst niet dat omkoping en corruptie nauwelijks voorkomen. ''Het is immers niet waarschijnlijk dat alle voorvallen bekend zijn'', aldus Trip. Over sectoren waar helemaal geen meldingen van omkoping wordt gedaan, maakt hij zich het meest zorgen.

Dat geldt bijvoorbeeld voor de waterschappen en de civiele rechterlijke macht. Deze sectoren hebben dan ook de komende tijd extra de aandacht van de Rijksrecherche.

Sector

''Als het zo is dat zij hun hele sector corruptievrij hebben gekregen, willen we graag weten hoe ze dat hebben gedaan.'' Waarschijnlijker acht Trip het echter dat organisaties en instellingen waar geen enkele melding van mogelijke omkoping vandaan is gekomen, de signalen niet herkennen of negeren. Onder andere gemeenten en provincies zouden er meer bovenop moeten zitten.

Uit het rapport blijkt dat meldingsplicht van ambtsmisdrijven niet overal bekend is. Dat zou moeten veranderen. Het helpt volgens Trip echter niet bij alle ambtenaren een dikke pil vol geschreven regeltjes neer te leggen. ''Het is een kwestie van continu bewustzijn",' zei hij.

Rijksambtenaren

In verhouding komen meer rijks- dan gemeenteambtenaren in de meldingen en onderzoeken voor. Dat betekent niet dat rijksambtenaren per definitie gevoeliger zijn voor omkoping, zo staat in het rapport.

Het kan zijn dat in bepaalde sectoren meer dingen gedaan worden die omkoping 'aantrekken', zoals het gunnen van (bouw)projecten. Ook kan volgens het rapport een alertere houding leiden tot meer meldingen. ''Een alerte sector lijkt dan gevoeliger.''