DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil onderzoeken of pensioenfondsen een andere rekenrente kunnen hanteren om hun dekkingsgraden te beoordelen.

Dat heeft Kamp donderdag toegezegd aan de Tweede Kamer. Onder meer door de lage stand van de huidige rekenrente staan de pensioenbuffers nu onder druk.

Een Kamermeerderheid van PvdA, PVV, CDA en SP vroeg de minister naar de mogelijkheden om andere rekenrentes te hanteren.

Daarbij wezen de partijen erop dat directeur Joanne Kellermann van De Nederlandsche Bank (DNB) een dag eerder in de Kamer heeft gezegd dat ook de hogere rente op staatsleningen gebruikt zou kunnen worden.

Hoorzitting

Kamp stelde dat als DNB een dergelijke optie op tafel heeft gelegd tijdens een hoorzitting in de Kamer ''het gek zou zijn'' als het niet wordt meegenomen in het oplossen van de pensioenproblemen.

PVV-Kamerlid Tony van Dijck diende nog een motie in om de minister tot spoed te manen.

Kokend water

Kamp waarschuwde dat met zulke ingewikkelde onderwerpen het onverstandig is om ''met stoom en kokend water'' antwoorden te eisen.

Hij wil het onderzoek naar de rekenrentes meenemen in het overleg dat het kabinet heeft met werkgevers en vakbonden over verhoging van de AOW-leeftijd en aanpassing van het stelsel voor aanvullende pensioenen.

Daarvan hoopt de minister eind dit jaar of begin volgend jaar resultaten te kunnen melden.

Versoepelen

Verder kreeg Kamp van een Kamermeerderheid steun om de regels voor premieheffing van pensioenfondsen volgend jaar tijdelijk te versoepelen.

Voorkomen moet worden dat werkgevers en werknemers 20 tot 30 procent meer premie moeten gaan betalen om tekorten op te lossen.

Draconisch

Alleen de SP protesteerde, omdat ze vreest dat het alternatief is dat sneller gekort wordt op uitkeringen van gepensioneerden.

Maar Kamp noemde de verwachte premiestijging draconisch voor vooral jongere werknemers en de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

Op deze manier krijgen volgens hem fondsen de ruimte om in hun maatregelen de negatieve gevolgen ''evenwichtiger te verdelen''.

Ook wees hij op het belang van rust nu de overheid en sociale partners overleggen over aanpassing van het pensioenstelsel om financiële schokken en de vergrijzing beter op te vangen.