DEN HAAG - Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft donderdag spijt betuigd aan werklozen die enkele jaren geleden met hun WW-uitkering een eigen bedrijf zijn begonnen en vervolgens ten onrechte zijn beschuldigd van fraude.

Maar breed in de Tweede Kamer heerst nog onvrede over de wijze waarop gedupeerde WW-starters worden geholpen.

''Ik betreur het en het spijt mij wat er is gebeurd'', aldus Kamp meerdere malen tijdens een debat met de Kamer.

Maar het wekte irritatie in de Kamer dat de minister tegelijkertijd geen maatregelen wil nemen om zorgen weg te nemen over de onafhankelijkheid van de speciale 'herzieningsoperatie', waarbij dossiers van WW-starters opnieuw worden bekeken.

Niet oprecht

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt kreeg Kamerbrede steun om Kamp snel weer aan de tand te voelen over de kwestie.

''Als je zes keer zegt: ik betreur het. En je doet vervolgens niks, terwijl de hele Kamer vindt van wel. Dan ben je niet oprecht'', aldus Ulenbelt. Hij werkt nog aan een motie om de onafhankelijkheid van de herbeoordelingen te waarborgen.

CDA-Kamerlid Elly Blanksma had tijdens het debat voorgesteld om de Nationale ombudsman de werkwijze te laten toetsten van de herzieningsoperatie onder leiding oud-burgemeester van Tilburg Ruud Vreeman.

Afwachten

Ook dat wees Kamp af. De VVD-bewindsman wil eerst de herzieningsoperatie afwachten, die naar verwachting over twee maanden klaar is.

Begin dit jaar stelde de Nationale ombudsman dat uitkeringsinstituut UWV enkele jaren geleden WW-starters mogelijk op het verkeerde been heeft gezet in de voorlichting over de gewerkte uren die ze moesten opgeven.

Na koppeling van bestanden met de Belastingdienst kregen vervolgens veel zelfstandigen te maken met terugvordering van uitkeringsgeld en boetes.

Bezorgd

Tot 1 oktober zijn er 1757 herzieningsverzoeken bij het UWV binnengekomen. Vreeman heeft tot dan toe 838 dossiers behandeld. In 425 gevallen is het verzoek (deels) toegewezen.

In totaal is in 283 zaken inmiddels door het UWV ruim 1,5 miljoen euro aan terugvorderingen, boetes en rente terugbetaald.

Vooral de vakcentrale FNV is bezorgd over de herbeoordelingen. Volgens de vakbeweging wordt te veel afgegaan op UWV-medewerkers die zelf verantwoordelijk waren voor de voorlichting, en te weinig geluisterd naar de WW-starters.