DEN HAAG - D66 wil dat een deel van de vijfhonderd in het regeerakkoord aangekondigde zogenoemde 'animalcops' wordt ingezet om geen dieren maar bedreigde gelovigen te beschermen.

D66-Kamerlid Gerard Schouw diende daartoe donderdag een motie in, die door minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie spoorslags werd ontraden. De dierenpolitie is voor het kabinet onderdeel van beleid.

Dat wil bepaald niet zeggen dat Opstelten het geweld tegen moskeeën, synagogen, tempels en kerken wil relativeren.

Onaanvaardbaar

Hij vindt het volstrekt onaanvaardbaar en wil er voortvarend tegen vechten, met de gemeenten en de politie. Er zijn nog geen daders van antireligieus geweld gepakt en dat is volgens de bewindsman niet te accepteren. Volgens hem zijn de resultaten nog onvoldoende, maar de capaciteit niet.

''Ik sta voor vrijheid van godsdienst en van meningsuiting en voor de mogelijkheid om ongestoord van je geloof te kunnen getuigen. Ik maak daarbij geen onderscheid tussen moskee, synagoge en mijn eigen kerk'', aldus Opstelten.

Geen nieuwe actieplannen

Hij wil de stand van zaken goed in kaart krijgen en de Kamer dan begin volgend jaar informeren, maar hij wil geen nieuwe actieplannen. ''Dan gaan we weer schrijven in plaats van doen. Ik ben een minister die niet schrijft. Een nieuw onderzoek zou ook een trucje zijn om er weer voor een jaartje vanaf te zijn.''

Tot nu toe is er geen verband gebleken tussen de verschillende incidenten die plaatshadden tegen kerken en andere gebedshuizen.