AMSTERDAM - Milieuorganisaties reageren verheugd op het besluit van het kabinet om af te zien van opslag van CO2 in het Zuidhollandse Barendrecht. De opslag is "geen duurzame oplossing van het energievraagstuk", menen zij.

Directeur Hans Berkhuizen van Milieudefensie noemt de beslissing "goed voor de bewoners". "We hadden dit uiteindelijk wel verwacht. Er was zo veel weerstand tegen dit plan en er werd zo weinig gecommuniceerd naar de bewoners. Het was eigenlijk een onhaalbaar project."

Hij vindt het jammer dat de CO2-opslag als zodanig niet van de baan is. "Wij zullen blijven zeggen dat dit geen duurzame oplossing is voor het energievraagstuk," aldus Berkhuizen.

Greenpeace

Volgens een woordvoerder van Greenpeace is "het mislukken van Barendrecht een steun in de rug voor schone energie."

"Het dumpen van CO2 is geen oplossing voor het klimaatprobleem. Het is momenteel vooral een excuus om door te gaan met het verstoken van vervuilende fossiele brandstoffen en het bouwen van kolencentrales. Het verzet tegen de kolencentrales en de dumping in het noorden zal de komende maanden alleen maar toenemen. Ook die dumping is dus gedoemd te mislukken."