AMSTERDAM - Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten maakt een einde aan de zogeheten ‘bonnenquota’ bij politiekorpsen.

De minister geeft hiermee gehoor aan de wensen van een meerderheid van de Tweede Kamer om een einde te maken aan het minimum aantal bekeuringen dat agenten moeten uitschrijven.

De quota waren de regering “een doorn in het oog”, zo citeert de NOS Opstelten donderdag. De NOS weet te melden dat de minister donderdag een brief schrijft aan korpsbeheerders waarin hij het gebruik van bonnenquota verbiedt.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de bonnenquotaworden afgeschaft, maar minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten wilde dat volgens de Telegraaf eigenlijk pas regelen als er een nationale politie komt. Hij zou zich niet hebben willen bemoeien met de bedrijfsvoering van de regionale korpsen.

Rotterdam-Rijnmond

Eerder schreef De Telegraaf over het korps Rotterdam-Rijnmond, dat zijn agenten een bonnenquotum oplegt. Een woordvoerder van de politie stelde toen dat agenten honderden overtredingen zien en het quotum makkelijk halen als ze elke dag de ernstigste overtredingen eruit halen.