DEN HAAG - Het nieuwe kabinet gaat toch kijken of het levenslange fokverbod voor jonge melkgeiten op bedrijven die zijn getroffen door de Q-koorts kan worden opgeheven.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) laten over uiterlijk twee weken weten onder welke strikte voorwaarden het fokverbod kan vervallen.

Ze komen zo tegemoet aan een wens van een meerderheid van de Tweede Kamer. Het vorige kabinet wees hetzelfde verzoek eerder al twee maal af vanwege het risico voor de volksgezondheid. De Q-koorts maakte afgelopen jaren duizenden mensen ziek.

'Dubbeltje op z'n kant'

Bleker hield de Kamer woensdag voor dat ook Schippers en hij het niet verantwoord vinden de motie in z'n geheel uit te voeren. Schippers: ''Het is een dubbeltje op z'n kant. Het is maar net hoe je de aangeleverde gegevens weegt.''

Bleker sprak van een worsteling. Hij wil onderscheid maken tussen dieren die in 2009 zijn geboren en die voor ze gevaccineerd konden worden, langer in een besmette omgeving leefden dan de lammeren die in 2010 zijn geboren.

Voor de eerste groep is er een te sterk risico op abortus waarbij de Q-koortsbacterie in grote aantallen vrijkomt. Om dat te voorkomen, zijn sinds december 2009 op zo’n negentig bedrijven ruim 50.000 drachtige melkgeiten en -schapen gedood. Bleker: ''Vaccinatie helpt, maar niet bij reeds besmette dieren. En in 2009 is de kans op besmetting groter geweest dan in 2010."

Afmaken

VVD, CDA, PVV, SGP en ChristenUnie zijn blij met de opening. Handhaven van het fokverbod betekent volgens hen dat de ongeveer 15.000 jonge melkgeiten worden afgemaakt, omdat ze geen waarde meer hebben voor de bedrijven.

''Ze gaan echt redelijk ver mee", aldus Janneke Snijders (VVD) die als eerste het voorstel indiende om ook voor de jonge dieren het fokverbod te beëindigen. Landbouworganisatie LTO is tevreden en denkt dat dit besluit het merendeel van de jonge dieren redt.

PvdA, SP en Partij voor de Dieren (PvdD) signaleren een onbegrijpelijke draai van de nieuwe bewindslieden, aangezien nieuwe feiten voor opheffing van het fokverbod ontbreken. ''Dit is puur een politieke keuze’, aldus Marianne Thieme (PvdD).