DEN HAAG - Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel moet binnen korte tijd voor de derde keer in de Tweede Kamer verschijnen om uitleg te geven over de gedwongen uitzetting van asielzoekers naar Irak.

Op voorstel van GroenLinks houdt de Kamer een spoeddebat over een brief van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens die de minister niet naar de Kamer doorstuurde.

Het hof stuurde op 22 oktober een brief aan het kabinet waarin staat dat iedere asielzoeker die uitzetting naar Irak boven het hoofd hangt, daartegen met succes een voorlopig beroep kan aantekenen.

Achtergehouden

De brief dook maandag op, twee dagen voor een geplande groepsuitzetting naar Irak, waar het hof inmiddels een stokje voor heeft gestoken.

Het Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks vindt dat Leers de correspondentie meteen aan de Tweede Kamer had moeten sturen. Asielzoekers moeten weten dat ze met een beroep op de tijdelijke voorziening die het Hof biedt, uitzetting kunnen voorkomen.

Volgens het ministerie is de brief niet achtergehouden. Deze was gericht aan de minister en ging niet over individuele gevallen.

Europees hof

Dinsdag verscheen Leers al in de Kamer tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Toen hij bleef bij zijn standpunt uitgeprocedeerde asielzoekers terug te sturen, probeerde de Kamer met een spoeddebat de uitzetting van woensdag te voorkomen.

Een voorstel om deze op te schorten haalde het niet, maar later op de dag hield het Europees hof de uitzetting alsnog tegen.