DEN HAAG - De uitzetting van een groep asielzoekers woensdag naar Irak gaat gewoon door. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel verworpen om hier een stokje voor te steken.

De motie, een initiatief van de ChristenUnie, kreeg steun van zeventig Kamerleden; 73 parlementariërs stemden tegen.

CDA-dissidenten Kathleen Ferrier en Ad Koppejan stemden net als de rest van de CDA-fractie tegen opschorting van de uitzetting.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind had een hoofdelijke stemming in de Kamer aangevraagd.

Gerd Leers

Minister Gerd Leers voor Immigratie en Asiel had het voorstel al van de hand gewezen. In zijn ogen is de situatie in Irak niet zo onveilig dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug zouden kunnen. Dit jaar zijn ook al ruim vierhonderd asielzoekers vrijwillig teruggekeerd naar Irak.

De minister baseert zich op het nieuwste ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daarin staat dat de situatie in Irak al jaren zorgwekkend is, maar dat het laatste halfjaar niet eenduidig kan worden vastgesteld of het land veiliger of onveiliger is geworden.

Bloedbad

Daarom is het niet zo dat bij elke uitzetting naar Irak de mensenrechten van de uitgeprocedeerde asielzoeker in gevaar komen.

De ChristenUnie heeft dinsdag samen met de Aramese Beweging voor Mensenrechten een bijeenkomst gehouden om te zoeken naar mogelijkheden om religieuze en etnische minderheden in Irak beter te beschermen tegen aanslagen.

Directe aanleiding daarvoor was het bloedbad van zondag in een kerk in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

Asielzoekers

Voordewind hoorde tijdens de bijeenkomst dat er teruggestuurde asielzoekers onder de doden van die aanslag zijn.

Of het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, is nog niet bekend. Voordewind heeft gevraagd de namen van deze slachtoffers te achterhalen.