DEN HAAG - Kinderhulporganisatie Terre des Hommes krijgt de komende vijf jaar geen subsidie van de overheid meer. Dat heeft staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) maandag laten weten.

Terre des Hommes had samen met het Liliane Fonds en Kinderpostzegels Nederland een alliantie gevormd in een poging een bijdrage van het Rijk te blijven ontvangen.

Ook 22 andere allianties hadden een aanvraag ingediend. Knapen heeft aan negentien samenwerkingsvormen subsidie toegekend. Het gaat in totaal om 67 ontwikkelingsorganisaties.

Het was de bedoeling dat die de komende vijf jaar samen ruim 2,1 miljard euro zouden krijgen. Dat bedrag wordt echter lager, omdat het kabinet heeft afgesproken flink te bezuinigen op Ontwikkelingssamenwerking.

Meerdere kwaliteitscriteria

Alle voorstellen zijn beoordeeld op meerdere kwaliteitscriteria. Zo moeten de organisaties een kwart van hun inkomsten uit andere bronnen halen dan van Buitenlandse Zaken en mogen de medewerkers niet meer verdienen dan een directeur-generaal bij de rijksoverheid.

Knapen gaf niet precies aan waarom de groep van Terre des Hommes is afgevallen. Hij hield het erop dat deze alliantie niet aan de inhoudelijke criteria voldeed.

Ook de samenwerkingsverbanden onder leiding van Health Action International en Connect International kunnen fluiten naar het overheidsgeld.

Gesprek

Staatssecretaris Knapen wil zo snel mogelijk met de organisaties in gesprek over de toekomst van het subsidiestelsel en hun rol daarin. Nu kunnen ze subsidie krijgen als ze minimaal een kwart van hun inkomsten uit andere bronnen dan Buitenlandse Zaken halen.

Een andere financieringsstelsel zou pas na 2015 kunnen ingaan. Tot die tijd gelden de huidige regels, benadrukte Knapen.

Hoofd projecten

Hans Guijt, hoofd projecten Terre des Hommes: ''Afhankelijk van het beoordelingsrapport dat wij nog moeten krijgen, willen we beroep aantekenen tegen de korting. We komen net twee punten tekort op een totaal van 60 punten."

"Wij willen graag weten waarom we die twee punten niet hebben gekregen en of wij die er in een beroepsprocedure wellicht nog wel bij kunnen krijgen. Anders moeten we een beroep doen op onze donateurs om ons extra te steunen.’’

Andere organisaties

Bij andere organisaties kon de vlag uit, al krijgen ze wel minder subsidie dan gehoopt. Het meeste geld (421 miljoen euro) gaat naar Oxfam Novib, gevolgd door Cordaid (402), ICCO (382), Hivos (308) en ZOA (71).

Hivos Alliantie (Hivos, IUCN NL, Mama Cash en Press Now) laat in een verklaring weten blij te zijn met de toezegging, maar door de korting de samenwerking met talloze partnerorganisaties te moeten heroverwegen.

''Door de verlaging van het benodigde bedrag met een kwart zullen minder mensen profiteren van de programma’s die de Hivos Alliantie in het vooruitzicht stelde."

Een externe adviescommissie onder leiding van Wim Deetman heeft de kwaliteit van het beoordelingsproces en de onafhankelijkheid ervan onderzocht.

Nu krijgen nog 106 ontwikkelingsorganisaties subsidie. Het nieuwe stelsel was in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de hulporganisaties meer samenwerken en tot nieuwe en effectievere vormen van ontwikkeling komen.

PVV

De PVV wil niet dat Oxfam Novib nog subsidie ontvangt van de overheid. Kamerlid Johan Driessen: ''Staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken zegt voor de komende vijf jaar 421 miljoen euro toe aan hulpclub Oxfam Novib."

"Maar waar houdt subsidieslurper Oxfam Novib zich zoal mee bezig? Een korte bloemlezing: Oxfam Novib verleent financiële ondersteuning aan een deel van de anti-Israëlbeweging en aan het politieke proces tegen Geert Wilders."

"Oxfam Novib financiert hulpprojecten in China, de tweede economie ter wereld. Waarom Nederlands belastinggeld wegbrengen naar een land waar het geld tegen de plinten klotst?''

Oxfam Novib

Directeur Farah Karimi van Oxfam Novib stelt tegenover NU.nl dat de PVV op de feiten moet letten. "Oxfam Novib steunt niet de anti-Israel beweging. Wij zijn onafhankelijk en onpartijdig."

"Wij steunen organisaties aan beide kanten van het Israëlisch-Palestijnse conflict en richten ons op respect voor mensenrechten. Van financiering van het proces tegen Wilders is geen sprake, dat is echt lariekoek."

Oxfam laat weten dat door het besluit meer moet worden bezuinigd dan voorzien. "We schrappen meer arbeidsplaatsen en de directie levert salaris in."