DEN HAAG - Nederland moet de Arabische Liga oproepen het geweld tegen religieuze minderheden en aanslagen op kerken te veroordelen.

Dat bepleitte het CDA maandag in reactie op de bloedige gijzelingsactie in een kerk in de Iraakse hoofdstad Bagdad.

De regeringspartij roept minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken ook op er bij de Iraakse regering op aan te dringen dat de oorzaak van het geweld tot de bodem wordt uitgezocht, de schuldigen worden gestraft en dat religieuze minderheden worden beschermd tijdens hun geloofsuitoefening.

CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt spreekt van een ''zeer laffe gijzeling'' in de syrisch-katholieke Onze Lieve Vrouwe-kathedraal in Bagdad.

''Voor het eerst richtte het geweld op christenen in Irak zich niet alleen op een gebouw of een individu, maar werd een hele geloofsgemeenschap urenlang gegijzeld. Hiermee raak je de essentie van de vrijheid van godsdienst'', stelt Omtzigt.

Escalatie

Volgens hem is sprake van een escalatie van geweld tegen christenen, die ''al 2000 jaar in Irak wonen en de afgelopen jaren stelselmatig verdreven worden''.

Als een moskee in het westen zou zijn gegijzeld, had de Arabische Liga volgens Omtzigt zeker en terecht van zich hebben laten horen. Nu blijft het stil.

Het CDA wil daarom dat Rosenthal de liga, die 22 Arabische en islamitisch-Afrikaanse landen telt, uitdaagt afstand te nemen van het geweld tegen religieuze minderheden.

''Alleen als ook de leiders van de Arabische landen zich uitspreken tegen dit soort geweld, gloort er hoop voor religieuze minderheden in het Midden-Oosten'', aldus Omtzigt.

ChristenUnie

De ChristenUnie vindt dat Nederland alle gedwongen uitzettingen van asielzoekers naar Irak moet opschorten.

Het bloedbad dat zondag is aangericht, toont volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind van die fractie opnieuw aan dat het niet veilig genoeg is om vluchtelingen terug te sturen naar Irak.

Hij wil minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) dinsdag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer ter verantwoording roepen. Volgens Voordewind dreigt woensdag een groep van dertig Irakezen te worden uitgezet.

Hij wil dat voorkomen en wijst er onder meer op dat ook de Unhcr, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, Nederland heeft opgeroepen voorlopig geen mensen naar Irak uit te zetten.

Bijeenkomst

Naar aanleiding van de gijzelingsactie in de kerk organiseert de ChristenUnie dinsdagmiddag in het gebouw van de Tweede Kamer een bijeenkomst om te kijken welke stappen Nederland en de Europese Unie zouden moeten nemen om christenen in Irak beter te beschermen. De bijeenkomst heeft plaats in overleg met de Aramese Beweging voor Mensenrechten.

Voordewind probeert zoveel mogelijk betrokkenen te mobiliseren. Hij nodigt leden van de Iraakse gemeenschap in Nederland uit, maar ook organisaties als IKV Pax Christi, de Raad van Kerken, Open Doors, Amnesty International en Jubilee Campaign.

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk vindt dat ook dat Nederland moet afzien van het uitzetten van een groep Irakese vluchtelingen vanwege de gewelddadige situatie die er in het land heerst.

''De Nederlandse overheid lijkt blind te zijn voor de Iraakse veiligheidssituatie en wil doorgaan met de groepsuitzetting op woensdag 3 november'', zegt directeur Dorine Manson.

De directeur verwijst naar het reisadvies op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Daaruit blijkt volgens VluchtelingenWerk dat in bepaalde delen van het land het geweld 'zeer ernstig' is. Maandelijks zouden er honderden burgers bij bomaanslagen, schietpartijen en moordaanslagen omkomen.

Nederland is volgens de vluchtelingenorganisatie een van de weinige landen die mensen uitzet naar Irak.