DEN HAAG - Wet- en regelgeving voor de belasting- en premieheffing moeten eenvoudiger. Dan kan de fiscus met minder mensen en tegen lagere kosten dezelfde kwaliteit leveren.

Dat heeft directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst aan zijn personeel laten weten, aldus een woorvoerder maandag.

De Belastingdienst moet de komende vier jaar 400 miljoen euro bezuinigen. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil van de Belastingdienst een plan van aanpak.

Daarbij mag de kwaliteit van de dienstverlening niet achteruitgaan en de belastingmoraal niet ondermijnd.

De staatssecretaris wil een eenvoudiger wet- en regelgeving zodat een en ander gemakkelijker kan worden uitgevoerd en gecontroleerd. Zo wordt gedacht aan een eenvoudiger loonstrookje.

Belastingplan 2011

De Tweede Kamer behandelt maandagmiddag en -avond het belastingplan voor 2011. D66 stelt voor de renteaftrek voor bedrijven af te schaffen en dat geld te gebruiken voor verlaging van de winstbelasting.

De partij wil van een schuldeneconomie naar een bezittingeneconomie, aldus een woordvoerder.

Dat kan leiden tot minder risico's in de economie, een extra stimulans tot het maken van winst en tot een ontmoediging van het maken van schulden. Het kan volgens D66 ook nog eens allemaal lastenneutraal.

De PVV gaat volgens dagblad De Telegraaf voorstellen de ontheffing van de schenkbelasting voor de leden van het Koninklijk Huis af te schaffen. ''Niet van deze tijd'', aldus de partij in de krant.