DEN HAAG - Nederland moet in 2011 geen begrotingsgeld meer vrijmaken voor steun aan Rwanda. Dat vindt Tweede Kamerlid Joel Voordewind (ChristenUnie).

Genoeg is genoeg, aldus Voordewind. ''Als het kabinet-Rutte minder risico's wil lopen met geld van ontwikkelingssamenwerking, dan kan men dat nu tonen door de begrotingssteun te stoppen.''

In plaats daarvan zou het geld (4 miljoen euro) in de Rwandese private landbouw en het verbeteren van de persvrijheid kunnen worden gestoken.

Bert Koenders

Vorig jaar schortte toenmalig minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) de begrotingssteun van 3 miljoen euro voor Rwanda al op. Hij deed dat nadat Rwanda in een VN-rapport was aangewezen als mogelijke onruststoker in het conflict met Oost-Congo.

Voordewind vindt de situatie sindsdien niet is verbeterd. De befaamde druppel waarom hij het nu onverantwoord vindt nog verder te gaan met de begrotingssteun aan Rwanda, is een VN-rapport.

Begin oktober bleek daaruit dat de regering van Paul Kagame (of namens diens regering) het internationale recht dusdanig heeft geschonden dat een rechtbank dit zou kunnen kwalificeren als genocide.

Rapport verloop verkiezingen

Verder ligt er bijvoorbeeld een rapport over het verloop van de verkiezingen in augustus. Onafhankelijk waarnemers tonen zich daarin bezorgd omdat alle vier de kandidaten afkomstig waren van de regeringscoalitie.

Amnesty International signaleerde dat het land vage wetgeving kent die wordt gebruikt om kritiek op de regering te criminaliseren waardoor de vrijheid van meningsuiting onder druk staat. In 2008 constateerde Human Right Watch al dat de politiek de vervolging en rechtspraak aanstuurt.

Onvoldoende vorderingen

De rapporten stapelen zich op en er zijn echt onvoldoende vorderingen te zien op het gebied van democratisering, mensenrechten, persvrijheid en het opzetten van een onafhankelijk justitieel apparaat, meent Voordewind.

''Het is niet uit te leggen dat wij geld geven voor de bouw van gevangenissen terwijl daar vervolgens politieke gevangenen in worden opgesloten.''

Voordewind verwacht brede steun voor zijn voorstel in de Kamer, ook al omdat dit initiatief volgens hem aansluit bij voornemen van het kabinet om geen corrupte regimes te steunen.