DEN HAAG - Het nieuwe kabinet heeft vrijdag de begroting van volgend jaar aangepast om 1,4 miljard euro aan extra bezuinigingen te kunnen doorvoeren. Vicepremier Maxime Verhagen meldde de wijziging van de begroting vrijdag na de ministerraad.

Het bedrag van 1,4 miljard euro komt bovenop de bezuinigingen van 1,4 miljard die het vorige kabinet van CDA en ChristenUnie bij Prinsjesdag al had ingeboekt voor 2011. Het nieuwe kabinet van VVD en CDA bezuinigt voor volgend jaar nog eens extra op onder meer subsidies (170 miljoen), ontwikkelingshulp (340 miljoen) en ambtenarensalarissen (800 miljoen).

Gesneden

Subsidies waarin nu al gesneden gaat worden, zijn die op de podiumkunsten, elders in de cultuursector en op innovatie. Bij ontwikkelingssamenwerking wordt het budget verlaagd van 0,8 procent van het bruto binnenlands product naar 0,7 procent.

Voor volgend jaar betekent dat een verlaging van rond de 340 miljoen euro. Het kabinet wil vasthouden aan de 'nullijn' bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de ambtenaren.