DEN HAAG – De PVV wil dat de klok aan het begin van de winter niet meer een uur wordt teruggedraaid.

Uit Brits onderzoek zou blijken dat mensen meer buiten actief zijn indien er geen wintertijd is. Weliswaar is het dan ’s morgens later licht, maar daar tegenover staat dat het ’s middags later donker wordt.

De wetenschapper stelt dat als de klok aanstaande zaterdagnacht niet een uur terug, maar een uur vooruit wordt gezet dit voor volwassenen 300 uur extra daglicht oplevert.

Europarlementariërs Barry Madlener en Lucas Hartong willen dat de EU onderzoek gaat doen naar het draagvlak onder de Europese bevolking om de wintertijd af te schaffen.

De wintertijd gold tot 1977 als de norm in het hele jaar. Sindsdien gaat in de zomermaanden de klok een uur vooruit.