DEN HAAG - Geert Wilders heeft donderdag zijn fractiegenoot Eric Lucassen hoogstpersoonlijk terechtgewezen tijdens een debat over EU-regels rond woningcorporaties.

De PVV'er Lucassen zou een motie van SP-Kamerlid Sadet Karabulut ondertekenen om te voorkomen dat mensen met een inkomen van boven de 33.000 euro op basis van Europese regels uitgesloten zouden worden van sociale huurwoningen, aldus Karabulut.

Volgens haar was dit in lijn met waar SP en PVV al maanden samen voor streden. "Hij was met ons van mening dat Europa zich niet met onze volkshuisvesting mag bemoeien. Het was al rond."

Nog tijdens het debat kwam Wilders naast zijn fractiegenoot zitten voor overleg. Ook daarna was er volgens Karabulut steun voor het voorstel, maar werd de motie niet ondertekend.

Tijdens de stemmingen die op het debat volgden stemde de PVV alsnog tegen.

Trouw

Volgens Karabulut het bewijs dat Wilders toch trouw wil zijn aan het kabinet en niet aan de huurders. "Inmiddels heeft hij zelfs Europa omarmd, waar hij altijd zo tegen was."

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi zag Wilders ingrijpen en vermoedt dat de PVV-leider was ingeseind door minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner.

"Donner wilde niet nu al opgezadeld worden met deze motie en kondigde al aan hem niet te gaan uitvoeren. Hij zal Wilders dat wel hebben gesmst."

Volgens Dibi schrok Lucassen zichtbaar toen Wilders naast hem ging zitten en rustig uitlegde dat het niet de bedoeling was dat de PVV deze motie ging steunen.