DEN HAAG - De overheid zal geen geld storten in het herzieningsfonds dat de onlangs van moord vrijgeproken Ina Post heeft opgericht.

Zij beoogt met haar fonds mensen te ondersteunen die ook het slachtoffer zijn geworden van gerechtelijke dwalingen.

Maar minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vindt het niet nodig daar geld in te steken. Hij wijst erop dat de Staat al meebetaalt aan een mogelijke herziening van een veroordeling wegens een ernstig strafbaar feit.

Opstelten heeft dat donderdag geantwoord op vragen van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi, die vond dat de minister het initiatief ''van harte'' moreel en financieel zou moeten ondersteunen.

Regelen

De bewindsman wijst op een wetsvoorstel dat in de Tweede Kamer ligt om dergelijke herzieningen beter te regelen.

Daarbij worden na een herzieningsaanvraag de kosten voor een onderzoek dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad verricht, vergoed, evenals de kosten voor rechtsbijstand.

Overigens vindt de minister dat een fonds niet nodig zou moeten zijn om gerechtelijke dwalingen aan het licht te kunnen brengen en te herstellen.

Nuttig

Tegelijk stelt hij dat particuliere initiatieven in individuele zaken nuttig kunnen zijn en effect kunnen hebben. Het nieuwe wetsvoorstel staat particuliere initiatieven ook niet in de weg, schrijft hij.

De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) die omstreden zaken zoals die van Ina Post op tafel kan leggen, blijft niet bestaan als de nieuwe herzieningsmogelijkheden zijn ingevoerd.

Dibi opperde dat maar Opstelten wijst erop dat de CEAS, die tijdelijk was bedoeld, overbodig wordt. Er komt wel een nieuwe commissie die de procureur-generaal kan adviseren over een onderzoek als een veroordeelde daarom heeft gevraagd.