GOES - Voorstanders van ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeland hebben donderdag hard uitgehaald naar premier Mark Rutte.

Die zei woensdag dat het kabinet blijft zoeken naar alternatieven voor het onder water zetten van de polder.

Vluchtgedrag, noemde voorzitter Leen Harpe van de Statenfractie van GroenLinks de opmerkingen van de premier. GroenLinks is de enige partij die voor ontpoldering is.

Rutte zei in de Tweede Kamer dat hij zich houdt aan het verdrag over het uitdiepen van de Westerschelde dat voorziet in natuurcompensatie.

Teleurgesteld

In dat verdrag staat dat de betrokkenen bij elkaar te rade kunnen gaan als er nieuwe inzichten zijn, aldus Rutte.

Volgens Harpe is daarvan geen sprake. ''In het verdrag staat niets over nieuwe inzichten. Er staat glashard dat in de Hedwigepolder moet worden ontpolderd.''

Harpe zegt ''boos en teleurgesteld'' te zijn. ''Dit kweekt alleen maar valse hoop bij tegenstanders van ontpoldering.''

Boos

Ook de Zeeuwse Milieu Federatie is boos. Een woordvoerster zei dat alle alternatieven nu al drie keer zijn onderzocht.

''Uit alle onderzoeken komt dat ontpolderen het beste plan is. Veel vertraging kan ervoor zorgen dat de natuur helemaal niet meer kan worden hersteld en dat zou wel heel wrang zijn. Wij zijn bang dat Rutte het hele proces alleen maar vertraagt.''

Hoopvol

Tegenstanders van ontpoldering zijn hoopvol.

De Zeeuwse gedeputeerde Frans Hamelink hoopt dat gesprekken tussen Rutte en de Vlaamse minister Kris Peeters uitmonden in groen licht voor onderzoek naar het zogeheten Waterschapsalternatief. Dat houdt de aanleg van schorren in de Westerschelde in.