BRUSSEL - Nederland wil zo snel mogelijk een wijziging van het Europees immigratie- en asielbeleid bewerkstelligen. Dat verklaarde premier Mark Rutte donderdag in Brussel, waar hij een EU-top bijwoont.

Den Haag wil de Europese regelgeving aanscherpen zodat de toestroom van kansarme immigranten naar Nederland kan worden beperkt. Volgens Rutte is er een groeiend draagvlak binnen de unie om de problemen aan te pakken.

In steeds meer Europese landen stuit het huidige beleid rond bijvoorbeeld gezins- en huwelijksmigratie op kritiek ''Overal wordt een stevig debat gevoerd'', aldus de regeringsleider. Nederland zal de komende tijd voorstellen gaan ontwikkelen.

Rutte benadrukte het verschil met Denemarken, dat bij de aanpak van immigratie een uitzonderingspositie binnen de unie bedong om af te kunnen wijken van de Europese wetgeving.

'Minder contributie'

Rutte onderstreepte ook dat Nederland minder contributie wil betalen aan de EU. Nederland hoort nu tot de grootste nettobetalers aan Brussel. Enkele jaren terug wist het kabinet al een korting van 1 miljard euro te bedingen. Rutte zet voor de toekomst in op nog eens zo'n bedrag.

De premier maakte verder duidelijk dat hij een verhoging van het EU-budget voor volgend jaar met 6 procent, zoals het Europarlement wil, ''van de gekke'' vindt. In een tijd van economische crisis moet iedereen de broekriem aanhalen, zei hij.