DEN HAAG - Het kabinet moet met provincies, natuurorganisaties en de landbouwsector overleggen over de invulling van de bezuinigingen op natuurbeleid. De hele Tweede Kamer schaarde zich woensdagavond achter een oproep daartoe van D66.

In het regeerakkoord is afgesproken 300 miljoen euro per jaar te bezuinigen op natuur en landschap en opnieuw te kijken naar de realisatie van een groen netwerk van aaneengesloten natuurgebieden.

Deze zogeheten Ecologische Hoofdstructuur moest in 2018 af zijn.

Natuurorganisaties en sommige provincies menen dat het ook mogelijk is geld te besparen door kritisch te kijken naar wat nodig is, door meer tijd te nemen en door maatregelen uit te spreiden over langere tijd.

Belanghebbenden

De Kamer vindt dat het kabinet daarover moet spreken met de belanghebbenden. Ook moet het kabinet voorkomen dat de kwaliteit van het beheer van bestaande natuurgebieden in het natuurnetwerk achteruitgaat.

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) gaf deze week al aan dat het niet de bedoeling is dat provincies nieuwe verplichtingen aangaan voor de ontwikkeling van natuurgebieden, maar ook dat die gebiedsontwikkeling niet stil moet komen te liggen.

Volgens de CDA-bewindsman moeten de provincies de regie daarin behouden.