DEN HAAG - Premier Mark Rutte vindt dat hij vanaf het begin voldoende duidelijk heeft gemaakt dat er niets mis is met de dubbele nationaliteit van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten, ook nadat PVV-leider Geert Wilders publiekelijk had geëist dat ze afstand zou doen van haar Zweedse paspoort.

Rutte zei dat woensdagavond in het debat over de regeringsverklaring. Volgens GroenLinks-leider Femke Halsema is er twee weken lang in de media discussie gevoerd over de staatssecretaris en had de premier meteen pal moeten staan voor haar loyaliteit.

Rutte zei dat hij meteen contact heeft gehad met Veldhuijzen van Zanten toen haar Zweedse paspoort in de media aan de orde kwam.

Uit het feit dat hij haar heeft voorgedragen voor het staatssecretariaat, kon volgens Rutte meteen al geconcludeerd worden dat hij geen probleem met de benoeming of haar loyaliteit zag.

Rutte wees erop dat hij dat vorige week tijdens een bezoek aan Brussel ook tegenover media heeft gemeld.

Zweedse nationaliteit

Na afloop van het debat zei de premier geen enkele reden te zien waarom de staatssecretaris haar Zweedse nationaliteit zou moeten opgeven. Rutte benadrukte nog eens dat er geen twijfel aan haar loyaliteit is.

Hij wees er verder op dat het kabinet wel een einde wil gaan maken aan dubbele paspoorten, voor zover dat kan. In sommige landen, zoals Marokko en Argentinië, kunnen mensen geen of heel moeilijk afstand doen van hun nationaliteit.