DEN HAAG - Nederland is sterk verdeeld over de rol van de koningin. Zij maakt nu deel uit van de regering, maar de PVV wil de functie terugbrengen tot een ceremoniële, zodat zij ook geen betrokkenheid meer heeft bij de formatie.

Van de kiezers is 48 procent hier voor en 46 procent tegen. De rest weet het niet.

Dat blijkt woensdag uit een peiling van Maurice de Hond, waarbij 1400 mensen werden ondervraagd.

Van de mensen die op de PVV hebben gestemd, is zelfs driekwart (76 procent) voor de beperking van haar huidige rol.

Dat is veel meer dan onder de VVD-kiezers (56 procent) en onder D66-kiezers (53 procent). Vooral D66 zinspeelt altijd op een beperktere rol van de vorstin.

PvdA

Opmerkelijk is dat onder PvdA-kiezers de minste voorstanders (23 procent) zijn te vinden van een ceremoniële rol. Bijna driekwart is tegen.

Onder CDA-kiezers, vaak oranjegezind, is ook zelfs 35 procent voor een wijziging en 53 procent tegen.