DEN HAAG - Premier Mark Rutte is de beste debater in het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Hij wint daarom dit jaar de Socratesprijs. De prijs is een initiatief van het Nederlands Debat Instituut in samenwerking met de Universiteit Leiden.

De jury zegt dat Rutte de prijs krijgt omdat hij onder meer duidelijk en met argumenten zijn visie naar voren brengt, het vermogen heeft om het debat te sturen in de gewenste richting en omdat hij duidelijk maakt waar zijn eigen visie afwijkt van die van anderen.

Met de prijs willen de initiatiefnemers de aandacht vestigen op het belang van een goed politiek debat voor de samenleving, de politiek en het onderwijs.

Vorig jaar ging de Socratesprijs naar Alexander Pechtold, het jaar daarvoor won Femke Halsema.