DEN HAAG - Het kabinet blijft zoeken naar alternatieven voor het onder water zetten van de Zeeuwse Hedwigepolder. Het kabinet gaat daarover overleggen met de Vlaamse en de Belgische regering.

Premier Mark Rutte zei dat woensdag in het debat over de regeringsverklaring.

Hij ontkende dat het in strijd is met het verdrag over uitdiepen van de Westerschelde. ''Ik hou me aan het verdrag, waarin staat dat partijen bij elkaar te rade kunnen gaan bij nieuwe inzichten. Wij vinden het noodzakelijk te kijken naar alternatieven.''

Onrust Vlaanderen

In Vlaanderen is onrust ontstaan over de afspraak in het Nederlandse regeerakkoord om te zoeken naar alternatieven voor het verdrinken van de Hedwigepolder. De Belgische premier Yves Leterme benadrukte vorige week na een gesprek met Rutte dat Nederland zich aan de afspraken wil houden.

Het onder water zetten van de Hedwigepolder is bedoeld als compensatie van natuurverlies door de uitdieping van de Westerschelde. De uitdieping was nodig om de haven van Antwerpen ook voor de grootste vrachtschepen bereikbaar te maken.