DEN HAAG – De PvdA heeft grote en principiële bezwaren tegen het kabinet Rutte. Volgens PvdA-leider Job Cohen heeft Rutte een "wankel programma" gepresenteerd, waarbij "PVV’s wil wet is".

Dit zei hij in dinsdag in een Tweede Kamerdebat over de regeringsverklaring. De VVD en het CDA hebben volgens Cohen een forse prijs betaald voor het kabinet Rutte, dat gedoogsteun ontvangt van de PVV.

Cohen waarschuwt niet de "scherven van Wilders" te willen opvegen. Premier Mark Rutte moet dan ook  ''niet lichtvaardig'' rekenen op de steun van de PvdA. "Dat is afhankelijk van de vraag of en hoe dit kabinet voorstellen van de PvdA wil steunen”.

Wisselgeld

Al eerder gaf Cohen in een interview aan dat hij dan "wisselgeld" zal vragen. Volgens Cohen is de steun van de PvdA onder meer afhankelijk van de vraag of het kabinet tegemoet wil komen op terreinen als eerlijke lastenverdeling, het onderwijs en een groot plan voor de woningmarkt.

Rutte reikte eerder op de dag in de regeringsverklaring de oppositie juist de hand, omdat hij met zijn minderheidskabinet soms de steun van andere partijen nodig heeft.

Zorgen

Cohen uitte bovendien "grote zorgen over de manier waarop we met elkaar omgaan in ons land. We moeten ons uiterste best doen om de boel bij elkaar te houden."

“Mijn benadering is helaas geen gemeengoed. Een van de coalitiepartners zegt juist trots niets met 'de boel bij elkaar houden' te maken te willen hebben.”

Ook vraagt hij aan zich af hoe Rutte denkt  "premier van alle Nederlanders te kunnen worden, zolang hij een grote groep in Nederland wonende burgers het idee geeft: wij willen jullie niet."

Financiën

Cohen heeft daarnaast geen goed woord over voor het financiële beleid van het kabinet.  "Dit kabinet heeft beloofd financieel orde op zaken te stellen. Maar aan het houdbaarheidstekort van 29 miljard blijft een gat van 10 miljard liggen. Dat betekent dat dit kabinet weigert te kijken naar hervormingen op de lange termijn."

"Het lijkt wel of dit kabinet denkt onder leiding van twee historici de toekomst te kunnen uitstellen", zo betoogt Cohen.

Blok

VVD-fractievoorzitter Stef Blok vindt niet dat het nieuwe kabinet zich heeft laten gijzelen door de PVV. Blok wees er dinsdag op dat er grote aanpassingen komen in onder meer het overheidsbestuur, bij het aan het werk helpen van jonggehandicapten, bij het belonen van leraren en op de huurmarkt waar de prijzen worden vrijgegeven.

Met name GroenLinks en D66 toonden zich niet onder de indruk. Zij hielden Blok voor dat de WW, hypotheekrenteaftrek en het ontslagrecht ongemoeid blijven en er door de plannen van het kabinet ruim 100.000 werklozen bijkomen.

Blok erkende dat niet alle VVD-wensen worden uitgevoerd, maar hij zei trots te zijn op de kabinetsplannen. Hij ging niet in op de uitnodiging van D66-leider Alexander Pechtold om nu steun uit te spreken voor een D66-initiatief om het ontslagrecht aan te pakken.

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive