DEN HAAG - Het kabinet van VVD en CDA zal samenwerking zoeken met andere fracties in de Tweede Kamer en voor zijn beleid streven naar een zo breed mogelijke steun. Premier Mark Rutte zei dat dinsdag aan het begin van de regeringsverklaring van zijn kabinet.

Rutte stelde dat de constructie van een minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun heeft van de PVV een ''bijzondere constructie is, die meteen impliceert dat er veel ruimte is voor samenwerking met andere fracties''.

Het kabinet zal dat doen met de ''open en constructieve houding die daarvoor nodig is'', aldus Rutte, ''in het besef dat de Staten-Generaal het hele Nederlandse volk vertegenwoordigen.''

Sterker en welvarender

Rutte stelde dat het kabinet ons ''prachtige land sterker en welvarender'' wil maken. ''Ja, we gaan in veel opzichten moeilijke tijden tegemoet, iedereen zal het merken, maar er is geen reden bij de pakken neer te zitten."

"De optimistische boodschap is dat we sterker uit de crisis kunnen komen.''

Snoeien

De staatsschuld en het begrotingstekort zijn inmiddels zo opgelopen, dat forse maatregelen onvermijdelijk zijn. ''Snoeien om te groeien. De tijd van een vetrandje mag best, ligt nu echt achter ons'', aldus Rutte.

Eind volgend jaar bedraagt de overheidsschuld naar verwachting 400 miljard euro, dat neerkomt op 24.000 euro per Nederlander. Het kabinet is dan 11 miljard euro aan rente kwijt, evenveel als jaarlijks naar het basis- en voortgezet onderwijs gaat.

Overheid

Het kabinet bezuinigt in totaal 18 miljard euro, en spaart daarbij de overheid niet. Zo zijn er in het regeerakkoord plannen opgenomen om te snijden in het aantal ambtenaren, lokale bestuurders en Tweede Kamerleden.

Rutte wees erop dat ook het kabinet is gekrompen. Het minderheidskabinet van VVD en CDA telt zeven bewindslieden minder dan het vorige kabinet.

Migranten

Het kabinet stelt strengere eisen aan migranten. Het kabinet laat migranten zelf betalen voor hun inburgeringscursus, eventueel via een leenstelsel. Wie zakt voor die curus, kan zijn tijdelijke verblijfsvergunning kwijtraken.

Ook komt er een voorwaardelijk Nederlanderschap dat kan worden afgenomen. Illegaliteit wordt strafbaar. Het kabinet wil stoppen met het diversiteits- en voorkeursbeleid en strengere eisen stellen aan gezinshereniging. Er komt verder een verbod op gelaatsbedekkende kleding.

De instroom van immigranten zal door het geheel aan maatregelen volgens Rutte ''zeer substantieel’’ dalen.

Balkenende

Rutte bedankte zijn voorganger premier Jan Peter Balkenende. ''Hij heeft zich in alle opzichten voorbeeldig ingezet voor ons land en deed dat met overtuiging, betrokkenheid en hart voor de publieke zaak.''

Rutte bedankte ook de andere ministers van CDA- en ChristenUnie-huize die de laatste begroting hebben gemaakt, waarmee het nieuwe kabinet verder kan.

Een dankwoord was er ook voor de PvdA-bewindslieden, die in februari aftraden, ''voor hun waardevolle bijdrage aan het landsbestuur, in het bijzonder de bijdrage aan de bestrijding van de financiële crisis''.

Beëdiging

Voor de regeringsverklaring van Rutte werden dinsdagochtend eerst nog zes VVD'ers en vier CDA'ers beëdigd als Tweede Kamerlid. Zij nemen de plaatsen in van mensen die zijn doorgeschoven naar een post in het kabinet.

Voor de VVD hebben René Leegte, Karin Straus, Joost Taverne, Johan Houwers, Bart de Liefde en Matthijs Huizing zitting genomen in het parlement.

Voor het CDA zijn dat Bas Jan Bochove, Maarten Haverkamp, Pieter Omtzigt en Jack Biskop. Deze CDA'ers waren eerder ook al Kamerlid.

Volg al het nieuws over de regeringsverklaring op NU.nl/politiek

Volg dit nieuws op Twitter via NUlive

Regeringsverklaring