DEN HAAG - Het is niet de bedoeling dat provincies nieuwe verplichtingen aangaan voor de ontwikkeling van natuurgebieden, maar die gebiedsontwikkeling moet ook niet stil komen te liggen.

De provincies moeten de regie daarin behouden. Dat is de boodschap van Henk Bleker, de nieuwe staatssecretaris LNV, maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

Bleker wijst op het regeerakkoord met bezuinigingen op natuurbeleid en de afspraak om realisatie van de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk dat in 2018 af moest zijn, opnieuw te bezien.

Hoe groot de EHS wordt en of dat verschilt van de oorspronkelijke plannen, wordt later duidelijk. De CDA-bewindsman wil financieel ruimte houden om andere keuzes te kunnen maken bij de nog aan te kopen grond voor natuurgebieden en het beheer daarvan.

Flevoland

De staatssecretaris kreeg het daags na de installatie van het kabinet-Rutte aan de stok met de provincie Flevoland, toen hij aangaf dat het Rijk niet verder wil met de aanleg van natuurgebied Oostervaarderswold. Het Oostvaarderswold moest de Veluwe en de Oostvaardersplassen met elkaar gaan verbinden.

Het schrappen van deze verbindingszone raakt de grote grazers uit de Oostvaardersplassen, want die krijgen daardoor geen groter natuurgebied tot hun beschikking. Bleker beraadt zich daar nog op, zo antwoordt hij op vragen van de SP.

Deskundigen

Hij kijkt daarbij ook naar de deskundigen die voor 1 november met een advies komen over het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Verder zorgt het schrappen van het Oostvaarderswold er volgens Bleker voor dat er ''minder ecologische winst’’ wordt geboekt.

De kosten voor realisatie van het Oostervaarderswold (1800 hectare) werden geraamd op 400 miljoen euro. Van de 240 miljoen die was gereserveerd voor verbindingen tussen natuurgebieden is 160 miljoen euro besteed. In totaal zou voor alle robuuste verbindingszones nog 14.815 hectare grond verworven moeten worden.