DEN HAAG - De Tweede Kamer is tevreden over het besluit van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken om Servië een eerste formele stap te laten zetten richting EU-lidmaatschap.

''We hebben één stap verloren, maar twee gewonnen'', zegt VVD-Kamerlid Han ten Broeke.

Het liefst wilde de Tweede Kamer dat er helemaal geen stap werd gezet, maar Nederland stond daarin binnen de EU alleen. De VVD, CDA en GroenLinks wijzen erop dat Nederland nu weliswaar instemt met een eerste kleine stap, maar dat de eis dat Servië volledig samenwerkt met het Joegoslavië-Tribunaal weer helemaal terug is.

Consensus

VVD'er Han ten Broeke stelt bovendien dat niet gekozen is voor het botte middel om Nederland met een meerderheid te overrulen, maar juist voor besluitvorming bij consensus.

Ten Broeke geeft complimenten aan de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) en zijn voorganger Maxime Verhagen. ''We hadden dit voorspeld. We hadden 'nee, nee, nee' kunnen blijven zeggen, maar dan waren we alles kwijt geweest. Rosenthal heeft het maximale er uitgehaald.''

Unanimiteit

GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters is eveneens blij met de voorwaarde die Nederland er heeft kunnen uitslepen. Ze had hierover een motie ingediend die de hele Tweede Kamer steunde. Ook is Peters blij met de unanimiteit die is vereist bij elke vervolgstap vanaf nu.

Haar partijgenote in het Europees Parlement Marije Cornelissen stelt vast dat ''zonder deze Nederlandse insteek, deze stok achter de deur nu kwijt was.''

CDA

CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel vindt het resultaat ook goed. ''Aan de ene kant omdat Servië de hand wordt uitgestoken door de EU. Dat is goed want het is een Europees land en moet een Europese toekomst hebben."

"Maar er is duidelijk gemaakt dat de nog voortvluchtige oorlogsmisdadigers naar Den Haag moeten'', aldus Ormel.

PvdA

Tevredenheid is voor de PvdA een groot woord, stelde PvdA-Kamerlid Ed Groot. ''We waren tegenstander van deze stap maar onlangs werd duidelijk dat we beter onze knopen konden tellen.''

De PvdA vindt dat Nederland scherper dan voorheen moet kijken naar andere voorwaarden voor landen om toe te treden tot de EU. Volgens Groot zag je dat bij Griekenland, Roemenië en Bulgarije na hun toetreding verzwakking optrad. ''Van die fouten moet je leren'', aldus Groot.