Rutte biedt eindverslag aan

DEN HAAG - Premier Mark Rutte heeft donderdag op Paleis Huis ten Bosch zijn eindverslag aageboden aan koningin Beatrix. Hij heeft haar meegedeeld de opdracht te aanvaarden een kabinet van VVD en CDA te vormen.

In zijn eindverslag zet voormalig formateur Rutte op een rijtje hoe de indeling van de ministeries er uitziet. Het aantal departementen wordt verkleind van dertien naar elf ten opzichte van het vorige kabinet. Er worden vier ministeries opgeheven en twee nieuwe ingesteld.

Hierdoor vinden ook flink wat inhoudelijke verschuivingen plaats. Zo gaat het internationale milieubeleid, dat voor een groot deel bestaat uit klimaatbeleid, van het opgeheven ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nieuw

De taken op het gebied van energie die bij VROM hoorden, gaan naar het nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Al eerder werd bekend dat het werkterrein 'Wonen, Wijken en Integratie' naar Binnenlandse Zaken gaat.

Ruimtelijke ordening en milieubeheer komen bij het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar ook de taken van het opgeheven ministerie van Verkeer en Waterstaat komen te liggen.

'Kindzaken'

Door het verdwijnen van de aparte minister voor Jeugd en Gezin worden alle 'kindzaken' verdeeld over verschillende departementen. De taken op het gebied van de kinderopvang en inkomensregelingen, zoals de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de tegemoetkoming aan ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen, gaan naar Sociale Zaken. De jeugdzorg gaat naar Volksgezondheid en Justitie.

Tip de redactie